• Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej na adres e-mail info@alfazeta.pl; info@twojeledy.pl lub info@swiatlowody.com

  • Wysyłka

Dostawa możliwa jest przez firmę kurierką lub paczkomat. Możliwy jest także odbiór osobisty. Koszty oraz czas dostawy określa oferta.

  • Warunki sprzedaży

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cennika bez wcześniejszego powiadomienia. Reklamację ilościową oraz na zgodność otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem przyjmujemy do 14 dni od otrzymania towaru przez klienta. Zwrot jest możliwy w uzasadnionych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za zmiany w zamówieniu oraz zwrot towarów.

  • Warunki gwarancji

Gwarantujemy, że zakupione towary są wolne od wad materiałowych i innych pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje 1 rok od wystawienia faktury, możliwe jest przedłużenie gwarancji po uprzednim uzgodnieniu. Gwarancja nie obejmuje źródeł światła. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Towar, który w trakcie okresu gwarancyjnego ulegnie uszkodzeniu z wyłączeniem: zamarznięcia, wypadku, zaniedbania, zmian konstrukcyjnych, aktu kradzieży lub wandalizmów, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwej instalacji, niewłaściwego użytkowania lub działań sił natury będzie naprawiony lub wymieniony  na nasz koszt. Nie pokrywamy kosztów transportu oraz demontażu i ponownej instalacji.

  • Wsparcie techniczne

Oferujemy pełną pomoc techniczną oraz instalacyjną. W ramach wyceny oferujemy bezpłatny projekt oświetleniowy.

  • Informacje techniczne oraz deklaracje zgodności

Podstawowe informacje techniczne dotyczące produktów znajdują się na stronie www.dogablot.twojeledy.ploraz www.swiatlowody.com i www.supergwiezdzisteniebo.pl

Szczegółowe karty katalogowe wybranych produktów oraz deklaracje zgodności dostępne na zapytanie.